Tổ chức Giáo Hội

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN NAM ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Thứ Tư, 26/10/2016 11:38 | GTM+7

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN NAM ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

PHÁP DANH, PHÁP TỰ

HIỆN TRÚ

CHỨC DANH


1

Hòa thượng Thích Giác Đạo

Chùa Kim Tiên

Chứng minh cố vấn Ban Trị sự

2

Thượng tọa Thích Thế Thanh

Chùa Trà Am

Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự

3

Đại đức Thích Quảng Nguyện

Chùa Phật Ân

Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp

4

Đại đức Thích Pháp Huệ

Chùa Từ Đàm

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

5

Sư cô Thích nữ Tuệ Đăng

Chùa Vân Xuân

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông

6

Đạo hữu Nguyên Thời

Hương Lộc, Nam Đông

Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Văn hóa

7

Đại đức Thích Quảng Hoàng

Chùa Kim Tiên

Phó thư ký kiêm trưởng ban Kiểm soát

8

Đạo hữu Nguyên Định

Hương Hòa, Nam Đông

Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng

9

Sư cô Thích Nữ Hữu Ý

Chùa Thành Nội

 

Thủ quỷ kiêm Trưởng Ban PG quốc tế

10

Đại đức Thích Thuận Tường

Chùa Tây Thiên

 

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Trưởng ban Nghi lễ

11

Đại đức Thích Nhật Thái

Chùa Trà Am

Trưởng ban Pháp chế


12

Sư cô Thích Nữ Liên Quý

Chùa Đức Sơn

 

Trưởng ban từ thiện xã hội kiêm Trưởng ban kinh tế tài chánh

13

Đại đức Thích Vĩnh Thiện

Chùa Từ Hóa

 

Ủy Viên

14

Đại đức Thích Nhật Trí

Chùa Trà Am

 

Ủy Viên

15

Sư cô Thích Nữ Thuần Định

Chùa Phò Quang

 

Ủy Viên

16

Đạo hữu Nguyên Bạch

Hương Hòa, Nam Đông

Ủy Viên


17

Đạo hữu Nguyên Kim

Hương Lộc, Nam Đông

Ủy Viên


18

Đạo hữu Nguyên Thừa

Hương Phú, Nam Đông

Ủy Viên


19

Đạo hữu Nguyên Tịnh

Hương Giang, Nam Đông

Ủy Viên


20

Đạo hữu Nguyên Tâm

Hương Phú, Nam Đông

Ủy Viên


21

Đạo hữu Nguyên Long

Thượng Quảng, Nam Đông

Ủy Viên


22

Đạo hữu Nguyên Công

Hương Phú, Nam Đông

Ủy Viên


23

Đạo hữu Nguyên Hạ

Hương Lộc, Nam Đông

Ủy Viên


24

Đạo hữu Nguyên Tiên

Hương Hòa, Nam Đông

Ủy Viên


25

Đạo hữu Nguyên Hương

Hương Lộc, Nam Đông

Ủy Viên


26

Đạo hữu Nguyên Kỳ

Hương Giang, Nam Đông

Ủy Viên


27

Đạo hữu Quảng Tiến

Hương Giang, Nam Đông

Ủy Viên


28

Đạo hữu Quảng Tú

Hương Phú, Nam Đông

Ủy Viên