Hoạt động Phật sự

TT. Huế: Lễ Khai kinh mở đầu Lễ hội Quán Thế Âm năm Bính Thân

Thứ Sáu, 22/07/2016 08:56 | GTM+7

Sáng ngày 21/07/2016 (18/06 năm Bính Thân) tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra Lễ Khai kinh mở đầu chương trình Lễ hội Quán Thế Âm năm Bính Thân - PL.2560.

Sáng ngày 21/07/2016 (18/06 năm Bính Thân) tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra Lễ Khai kinh mở đầu chương trình Lễ hội Quán Thế Âm năm Bính Thân - PL.2560.
Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có HT. Thích Huệ Ấn - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Tâm Thọ, HT. Thích Lưu Hòa, HT. Thích Tánh Tịnh - Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức lễ hội; chư tôn đức Ban Tổ chức lễ hội Quán Thế Âm tại tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Ban Kinh sư quý Đạo hữu Phật tử các giới.
Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh tiến hành niệm hương bạch Phật, HT. Thích Huệ Ấn cử hành lễ khai kinh. Lễ hội Quán Thế Âm tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay nhằm kỷ niệm cúng dường ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc; đây cũng là ngày hội của những người con Phật tìm về tự tánh thanh tịnh, hòa hợp trong suối nguồn Đại Bi của mười phương chư Phật, thể hiện và xiển dương hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của chư Đại Bồ tát giữa cõi đời.
Một số hoạt động diễn ra trong lễ hội như: Lễ hưng tác thượng Phan, Bạch Phật khai kinh, Lễ thỉnh tiêu diện Đại sĩ, Khai mạc trại Hạnh, Lễ nhiên đăng cúng phật, Thuyết pháp, Phóng sanh Đăng, Tụng kinh Phổ Môn, Cúng ngọ, Cầu an, Đăng đàn chẩn tế...; lễ Chính thức lễ hội Quán Thế Âm sẽ được trang nghiêm diễn ra vào lúc 8h00 ngày mai 22/07/2016 (19/06 năm Bính Thân) với sự tham dự của đông đảo chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý quan khách chính quyền và đồng bào Phật tử.
Một số hình ảnh của buổi lễ:
 
Chư tôn đức Chứng minh buổi lễ
 
 
 
 
 
HT. Thích Khế Chơn dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm
 
 
Cung thỉnh chư tôn đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư tôn đức Chứng minh niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Ấn cử hành lễ khai kinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT. Thích Tuệ Vân tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ - Xướng ngôn
 
Lễ Hưng tác Thượng Đại Tràng Phan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế