Tin tức

Nam Đông: Chùa Phật Ân huyện Nam Đông tổ chức lễ cầu an và phóng sanh đăng đầu năm Mậu Tuất.

Thứ Bảy, 03/03/2018 02:29 | GTM+7

Sáng ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất (02.03.2018),Chùa Phật Ân huyện Nam Đông đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ cầu an đầu năm Mậu Tuất

Cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Quảng Nguyện  cùng quý Đạo hữu Ủy viên BTS, các Ban Hộ tự và đông đảo Phật tử trên toàn huyện tham dự.
Trong không khí trang nghiêm thành kính, trầm hương thanh tịnh, ba hồi chuông trống Bát nhã được cử hành; Đại chúng cùng bước vào khóa lễ Cầu an đầu năm trong niềm hoan hỷ của mọi người.Trong thời pháp thoại tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nguyện đã nhắn nhủ là người con Phật, chúng ta phải có nhận thức đúng đắn: Cầu an đầu năm là dịp mọi người đến chùa nghe pháp, tụng kinh, chiêm ngưỡng và cúng dường Tam bảo để tăng trưởng thiện tâm và vơi đi ác nghiệp. Đây cũng là dịp để mọi người quán chiếu lại bản thân nhằm tu tập tốt hơn, làm những điều lành, tránh những việc ác, đem lại lợi ích cho mình và mọi người.
Một số hình ảnh ghi nhận được:Cùng ngày vào lúc 18 giờ tại suối Khe Tre Trong không khí trang nghiêm thành kính,lễ phóng sanh đăng được cử hành; Đại đức Thích Quảng Nguyện  cử hành nghi lễ cầu nguyện. Toàn thể chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý quan khách cùng Đạo hữu Phật tử các giới đồng trì nguyện, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lành, no ấm hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, âm siêu dương thái.